Stanje omrežja in sistema DominoServ

Vsi sistemi delujejo.